Τεχνητο Λιμνιο Ελεουσας

Ηπείρου
Αρταίων
EL54304000
1,14
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°41'30''N 20°41'11''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή