Τεχνητο Λιμνιο Καλοχωριου

Ηπείρου
Αρταίων
EL54303900
0,74
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°40'19''N 20°37'25''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή