Τεχνητο Λιμνιο Βασιλικης

Ηπείρου
Αρταίων
EL54303800
2,28
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°38'16''N 20°57'40''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή