Τεχνητο Λιμνιο Ασβεστοχωριου

Ηπείρου
Αρταίων
EL54303700
1,23
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°37'19''N 20°46'13''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή