Τεχνητο Λιμνιο Δωδωνουπολης

Ηπείρου
Αρταίων
EL54303400
0,24
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°33'47''N 20°48'17''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή