Τεχνητο Λιμνιο Επισκοπικου

Ηπείρου
Αρταίων
EL54303200
0,44
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°32'12''N 20°51'20''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή