Τεχνητο Λιμνιο Καννετας

Ηπείρου
Αρταίων
EL54303000
1,85
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°29'28''N 20°52'12''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή