Μικρη Λιμνη Βηρος

Ηπείρου
Αρταίων
EL54302900
7,90
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
39°25'56''N 20°50'27''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή