Τεχνητα Λιμνια Λουρου

Ηπείρου
Αρταίων
EL54302800
1,16
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°24'15''N 20°50'2''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή