Εσωτερικο Ελος Λουτρων Αμαραντου

Ηπείρου
Αρταίων
EL54302700
3,29
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°11'27''N 20°42'53''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή