Τεχνητο Λιμνιο Γρεβενιτιου

Ηπείρου
Αρταίων
EL54302600
1,51
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°49'44''N 21°0'43''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR96 - Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Πίνδου

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή