Εσωτερικο Ελος Τσιμπα

Ηπείρου
Αρταίων
EL54302500
2,22
2,22
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°54'1''N 20°56'31''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR96 - Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Πίνδου
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2130011 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΥΣ ΜΗΤΣΙΚΕΛΙ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2130004 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή