Τεχνητο Λιμνιο Πολιτσων

Ηπείρου
Αρταίων
EL54302400
62,12
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°49'0''N 21°4'47''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR92 - Περιφερειακή ζώνη Εθνικού Πάρκου Περιφερειακές Ζώνες P1, P2, ΡΞ και P4 Εθνικού Πάρκου Πίνδου
GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Μέτσοβο-Χρυσοβίτσα-Γρεβενίτιο

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή