Εσωτερικο Ελος Κλεφτοβρυσης

Ηπείρου
Αρταίων
EL54302200
2,09
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°52'33''N 21°2'18''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR96 - Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Πίνδου

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή