Μικρη Λιμνη Διστρατου

Ηπείρου
Αρταίων
EL54301800
3,11
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
40°3'19''N 21°4'13''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR92 - Περιφερειακή ζώνη Εθνικού Πάρκου Περιφερειακές Ζώνες P1, P2, ΡΞ και P4 Εθνικού Πάρκου Πίνδου

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή