Μικρες Λιμνες Σμολικα

Ηπείρου
Αρταίων
EL54301600
6,24
5,96
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
40°5'24''N 20°54'31''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR96 - Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Πίνδου
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2130002 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΣΜΟΛΙΚΑΣ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2130002 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΣΜΟΛΙΚΑΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή