Εσωτερικο Ελος Πουρνιας

Ηπείρου
Αρταίων
EL54301200
12,68
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°6'41''N 20°49'50''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR92 - Περιφερειακή ζώνη Εθνικού Πάρκου Περιφερειακές Ζώνες P1, P2, ΡΞ και P4 Εθνικού Πάρκου Πίνδου

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή