Εσωτερικο Ελος Καμενικ

Ηπείρου
Αρταίων
EL54301000
11,92
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°13'7''N 20°43'55''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή