Λιμνη Παμβωτιδα και Γειτονικα Ελη

Ηπείρου
Αρταίων
EL54300400
24323,14
24676,24
Λίμνες
Inland
2020
39°39'52''N 20°53'7''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2130012 ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2130005 ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2130005 ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή