Εσωτερικο Ελος Βουλισια

Ηπείρου
Αρταίων
EL54202700
26,92
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°34'4''N 20°14'39''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή