Παρακτια Ελη Φιλιατων

Ηπείρου
Αρταίων
EL54202500
100,96
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
39°41'1''N 20°3'3''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή