Λιμνοθαλασσα Φιλιατων 2

Ηπείρου
Αρταίων
EL54202300
17,05
0,00
Λιμνοθάλασσες
Marine/Costal
2020
39°40'59''N 20°0'58''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή