Παρακτιο Ελος Ηγουμενιτσας

Ηπείρου
Αρταίων
EL54202200
10,20
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
39°31'1''N 20°14'40''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή