Εκβολη Ποταμου Πλαταριας 2

Ηπείρου
Αρταίων
EL54202100
10,11
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
39°27'3''N 20°16'41''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή