Εκβολη Ποταμου Πλαταριας 1

Ηπείρου
Αρταίων
EL54202000
30,33
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
39°26'36''N 20°16'14''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή