Εκβολη Ποταμου Περδικα

Ηπείρου
Αρταίων
EL54201900
5,42
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
39°20'21''N 20°17'14''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2230004 ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή