Τεχνητο Λιμνιο Φιλιατων

Ηπείρου
Αρταίων
EL54201800
12,03
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°40'53''N 20°1'37''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή