Εσωτερικο Ελος Ηγουμενιτσας

Ηπείρου
Αρταίων
EL54201600
135,43
135,43
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°31'38''N 20°13'40''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR07 - Περιοχή προστασίας της φύσης Περιοχές Προστασίας της φύσης Στενών και Εκβολών Αχέροντα και Καλαμά και Έλους Καλοδικίου και Περιφερειακή Ζώνη
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2120005 ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΠΡΑΣΟΥΔΙ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2120001 ΕΚΒΟΛΕΣ (ΔΕΛΤΑ) ΚΑΛΑΜΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή