Τεχνητα Λιμνια Παραμυθιας 2

Ηπείρου
Αρταίων
EL54201500
1,50
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°30'53''N 20°30'21''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή