Τεχνητα Λιμνια Παραμυθιας 1

Ηπείρου
Αρταίων
EL54201400
0,82
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°28'35''N 20°24'42''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή