Τεχνητο Λιμνιο Φασκομηλιας

Ηπείρου
Αρταίων
EL54201300
3,41
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°26'31''N 20°19'0''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή