Τεχνητο Λιμνιο Ορυχειων Αργυροτοπου

Ηπείρου
Αρταίων
EL54201200
0,40
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
39°24'46''N 20°17'19''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή