Τεχνητα Λιμνια Ορυχειων Περδικας

Ηπείρου
Αρταίων
EL54201100
0,58
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
39°22'2''N 20°18'55''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή