Εσωτερικο Ελος Ποταμιας

Ηπείρου
Αρταίων
EL54201000
3,96
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°19'23''N 20°33'54''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή