Εσωτερικο Ελος Καλοδικιου

Ηπείρου
Αρταίων
EL54200800
2589,20
2589,20
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°18'33''N 20°27'35''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR07 - Περιοχή προστασίας της φύσης Περιοχές Προστασίας της φύσης Στενών και Εκβολών Αχέροντα και Καλαμά και Έλους Καλοδικίου και Περιφερειακή Ζώνη
GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Βάλτος Καλοδικίου
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2120006 ΕΛΗ ΚΑΛΟΔΙΚΙ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ, ΚΑΡΤΕΡΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗ ΠΡΟΝΤΑΝΗ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2120002 ΕΛΟΣ ΚΑΛΟΔΙΚΙ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή