Λιμνη Κυρα-Παναγιας

Ηπείρου
Αρταίων
EL54200600
221,14
0,00
Λίμνες
Inland
2020
39°24'22''N 20°27'28''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή