Λιμνη Λιμνοπουλα η Χοτκοβα

Ηπείρου
Αρταίων
EL54200300
1065,63
1065,24
Λίμνες
Inland
2020
39°28'57''N 20°27'36''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2120003 ΛΙΜΝΗ ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή