Εκβολη Ρεματος Τσιμπουρι

Ηπείρου
Αρταίων
EL54200200
4,59
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
39°30'38''N 20°15'13''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή