Εκβολικο Συστημα Καλαμα

Ηπείρου
Αρταίων
EL54200100
17890,61
17732,88
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
39°33'56''N 20°10'5''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR07 - Περιοχή προστασίας της φύσης Περιοχές Προστασίας της φύσης Στενών και Εκβολών Αχέροντα και Καλαμά και Έλους Καλοδικίου και Περιφερειακή Ζώνη
GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής βατατσα - Διβάρι - Όρμος Βάλτου - Δρέπανο Δήμου Ηγουμενίτσας
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2120005 ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΠΡΑΣΟΥΔΙ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2120001 ΕΚΒΟΛΕΣ (ΔΕΛΤΑ) ΚΑΛΑΜΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή