Τεχνητα Λιμνια Φιλιππιαδας

Ηπείρου
Αρταίων
EL54106200
0,98
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°20'21''N 20°58'41''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή