Μικρες Λιμνες Ανωγειου

Ηπείρου
Αρταίων
EL54105600
1,45
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
39°21'25''N 20°56'53''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή