Τεχνητα Λιμνια Μαρκατων

Ηπείρου
Αρταίων
EL54105400
1,28
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°18'51''N 20°56'5''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή