Μικρη Λιμνη Καναλλακιου

Ηπείρου
Αρταίων
EL54105300
0,43
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
39°18'5''N 20°24'0''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή