Τεχνητο Λιμνιο Βουλγαρελιου

Ηπείρου
Αρταίων
EL54105200
0,32
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°18'45''N 21°14'40''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή