Τεχνητα Λιμνια Βουλγαρελιου

Ηπείρου
Αρταίων
EL54105100
0,25
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°18'15''N 21°13'2''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή