Εσωτερικο Ελος Κορωνης

Ηπείρου
Αρταίων
EL54104800
1319,88
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°17'7''N 20°32'12''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή