Τεχνητα Λιμνια Δρυοφυτου

Ηπείρου
Αρταίων
EL54104700
6,90
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°17'3''N 20°53'4''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή