Τεχνητο Λιμνιο Θεμελου

Ηπείρου
Αρταίων
EL54104500
2,31
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°16'24''N 20°29'43''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή