Εσωτερικο Ελος Βαλανιδορραχης

Ηπείρου
Αρταίων
EL54104100
177,38
177,38
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°12'55''N 20°30'29''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR07 - Περιοχή προστασίας της φύσης Περιοχές Προστασίας της φύσης Στενών και Εκβολών Αχέροντα και Καλαμά και Έλους Καλοδικίου και Περιφερειακή Ζώνη
GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Αμμουδιά - Βαλανιδόραχη - Λούτσα Δήμου Φαναριου
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2140001 ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ (ΑΠΟ ΓΛΩΣΣΑ ΕΩΣ ΑΛΩΝΑΚΙ) ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή