Τεχνητο Λιμνιο Ορυχειων Χειμαδιου

Ηπείρου
Αρταίων
EL54103000
0,24
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
39°10'39''N 20°35'41''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή